blissydesign-development.nl

Algemeen

Welkom op de ontwikkel-omgeving van Blissy Design. De menu-structuur die je hier aantreft, zal je verwijzen naar de website van Blissy Design (blissydesign.nl).

Ontwikkel-omgeving

Het domein blissydesign-development.nl heeft als doel om via haar sub-domeinen de klanten van Blissy Design hun nieuwe website, die nog vol in ontwikkeling is, alvast te laten zien. Een service die wij bieden om de communicatie-lijnen tijdens de ontwikkeling open te houden.

 

Disclaimer

Algemeen

Blissy Design (Kamer van Koophandel 08164190), hierna te noemen Blissy Design, verleent je hierbij toegang tot blissydesign.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Blissy Design en derden zijn aangeleverd. Blissy Design behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Blissy Design.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Blissy Design.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Blissy Design. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Blissy Design, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Home | Disclaimer